Moje zásady


Pri svojej práci vždy chránim súkromie klientov. 
Dátumy, otázky, riešené problémy, rady a všetko ďalšie, čo sa týka klientov, je pre mňa veľmi dôverné a neposkytujem tieto informácie za žiadnych okolností tretej osobe. Neposudzujem pri výklade kariet klientovo chovanie, jednanie, ani jeho myšlienky. Snažím sa byť vždy maximálne objektívna.
Nikdy nehodnotím výklady, rady a prácu ostatných kartárok, či iných ezoterických poradcov. Každý máme svoj systém práce, každý svoje vedomie a svedomie. Je len na klientovi, ktorú radu si vyberie a na ktorú z ciest sa vydá.

Neodpovedám na otázky týkajúce sa úmrtia, výhry v lotérii, diagnostiky fyzického zdravotného stavu, určenia pohlavia dieťaťa.

Karty vždy odpovedajú popisom. Neurčujú presné termíny. V prípade tehotenstva neurčujú pohlavie dieťaťa. Nediagnostikujem fyzické choroby (diagnostika náleží lekárom), ale odstraňujem duchovné príčiny ochorenia alebo rôznych iných problémov (napr. finačných, vzťahových, fobií ...) 

Odstránením duchovných príčin nastáva ozdravujúci proces.  Neposkytujem služby ktoré by mohli ublížiť iným ľudom.

 

Odpovedám na otázky ktoré sa týkajú vašej osoby (len starším 18 rokov), ľudí v kontakte s Vami a  Vašich blízkych.

 

Ako pracujem pri výklade z kariet

Môžete si vybrať  spôsob konzultácie z týchto možností: 

Spôsoby výkladu kariet a ich výhody:

1)  Prostredníctvom Skype hovoru

2)  Mob. telefónom (sieť 02)

Tak sa môžete dozvedieť to, čo vás zaujíma  aj  z pohodlia domova a nemusíte nikam cestovať. Zároveň tým, že sme spoločne súčasne „na priamej linke“ môžete klásť doplňujúce otázky a spýtať sa priamo na to, čo vás zaujíma najviac, alebo klásť pomocné otázky k spresneniu témy.

Každý veštec/liečiteľ má svoj štýl práce a vyjadrovanie sa k témam. Na moju prácu sa pozrite v sekcii Otázky a odpovede, ale predtým treba požiadať o Registračné údaje. Tu nájdete rôzne otázky a odpovede na ne. Určite Vám to pomôže k rozhodnutiu, či práve Ja mám Vám pomôcť riešiť vašu životnú situáciu. Alebo si ma pozrite počas vysielania v televízii TV8. 

Než ma kontaktujete, premyslite si svoje otázky. Podotýkam, že otázky by nemali byť všeobecné. Čím je otázka všeobecnejšia, taká je aj odpoveď. Pri výklade používam karty Lenormand, používam aj  kyvadlo a rôzne tabuľky.


Hoci niektorí ľudia dávajú prednosť osobnému výkladu, konzultácia na diaľku osobné stretnutie nahrádza - výhodou je, že z pohodlia Vášho domova. Nie ste obmedzení len na otázky, ktoré by ste mi napísali do e-mailu, ale môžete klásť viac otázok - viac sa dozviete rozoberaním Vášho problému z viacerých strán, ktoré vám pomôžu v rozhodovaní. Pri rozbore situácie Vás môžu napadnúť ďalšie pomocné otázky k spresneniu témy otázky v súvislosti s výkladom, na ktoré nebola urobená požiadavka. Pri Skype hovore vám ich zodpoviem a za Skype neplatíte nič navyše. Nemusíte nikam dochádzať a investovať svoj čas a peniaze na cestu, pri výklade ste v izbe svojho domova a ste oveľa uvoľnenejší. Pri samotnom sedení majte pripravenú ceruzku a papier, aby ste si mohli robiť poznámky pre prípad, že sa v budúcnosti budete chcieť k výkladu vrátiť.

 

                                                                           Výhody:

1. Rovnaká kvalita výkladu ako pri osobnom stretnutí, bez toho aby ste museli niekam jazdiť.
2.Výklad alebo odblokovanie v kľude a pohodlia domova
3. Anonymita a bezpečie pre Vás - nepotrebujem o Vás nič vedieť okrem Vášho dátumu narodenia a mena.

4. Ak budete mať záujem o pravidelné odstraňovanie neg. programov a energií dohodneme sa na cene, ktorá pre vás bude ešte výhodnejšia.

 

 Ak  niečo nie je jasné, chcete sa spýtať, použite : Kontakt 

 

Objednať si službu môžete prostredníctvom : Kliknite tu