Karty Lenormand    

Karty Lenormand sú francúzske vykladacie karty, ktoré majú názov podľa Mademoiselle Lenormand, ktorá si svoje karty sama vytvorila. Marie Anne Adelaide Lenormand je dodnes svetovo uznávanou jasnovidkou, Kráľovnej pokoja a veštkyňou. Bola dcérou bohatého obchodníka, ktorý ju poslal na výchovu do kláštornej školy. Tam už ako dievča predpovedala Matke predstavenej. Jej  proroctvá sa naplnili a čoskoro sa stala známa po širokom okolí. Po oslobodení rehoľného sľubu sa živila výkladom zo svojich kariet. Používala aj astrológiu a iné techniky.

Tieto karty nie sú tarot. Tarot sa snaží človeku sprostredkovať cestu k harmónii s vesmírom, karty madam Lenormandovej poskytujú  informácie o minulých, súčastných a budúcich životných osudoch. Ich vykladanie je náročnejšie, no napriek tomu veľmi presné a podrobné. Ja svojim "lenormandkám" celkom dôverujem a viem, že nesklamú. Mnoho ľudia má dojem, že výklad týchto kariet je čisto intuitívny, no nie je to tak. Pri čisto intuitívnom výklade uniká kartárovi veľa dôležitých detailov a podrobností a tak získava  len povrchové informáciám. Lenormand karty majú vnútornú logiku, ich čítanie si vyžaduje podrobnú znalosť ich symboliky vo všetkých kombináciám.   

 

Čo ukazujú

Karty slečny Lenormand poskytujú informácie o minulých, súčasných i budúcich udalostiach. Sú zamerané na situácie a udalosti bežného života. V súčasnej dobe existuje niekoľko verzií kariet Lenormand, ktoré sa líšia po grafickej stránke, obsahovo zostávajú rovnaké.

 

Kartová sada Lenormand má 36 kariet. Zvláštnosťou týchto vykladacích kariet ich symboly, ktorým môžu byť zvieratá, ľudia, predmety, ktoré nechávajú veľký priestor pre interpretáciu. Vďaka tomu môže kartár využiť svoju intuíciu a podvedomie. Každá karta nesie číselné označenie a podobne ako pri klasických mariášových kariet aj svoju hodnotu krížovú, pikovú, srdcovú alebo károvú. Dôležitým poznávacím znamením je karta Dáma a Pán, ktorá pri výklade charakterizuje toho, kto sa pýta.