Cvičenie Päť Tibeťanov

 

Päť Tibeťanov je súbor piatich cvičení na pozdvihnutie energetickej úrovne organizmu. Výborne funguje pri vekom podmienenej degenerácii organizmu.

Obrázky sú z knihy z knihy Petra Keldera.

Vrelo odporúčam robiť Tibeťanov denne – odo dneška až do konca vašich dní! Nie je podstatné, koľko cvikov z daného typu cvičenia urobíte. Ja som začínala s tromi, ale aj dva alebo jeden sú pre začiatok v poriadku, hlavná vec, nech sa energia rozhýbe. Dôležité je, aby ste podľa možností robili plnú zostavu. Keď si telo zvykne na záťaž, robte aspoň jedenkrát každé cvičenie.

Pri cvičení je dobré si v myšlienkach hovoriť, čo práve robíte (podľa nadpisov, ktoré sú uvedené pri jednotlivých cvičeniach). Ak môžete, majte počas cvičenia i pri oddychovaní medzi cvikmi opretú špičku jazyka o stred horného podnebia. Je možné, že budete cítiť, ako vám jazyk vibruje, keď ním bude pretekať energia.

 

Prvé cvičenie: Rozprúdime zatuchlú energiu

Prvé cvičenie je otáčanie. Už samotné toto cvičenie v nás vyvoláva príjemný pocit, pretože rýchle otáčanie sa pomáha telu očistiť od negatívnych energií. Väčšina ľudí je “zajatcami” svojho emocionálneho tela, ktoré v našom energetickom poli hromadí pozostatky starých poranení a túžby po pomste. Točenie zrýchľuje vibráciu našej aury a automaticky pozdvihuje vedomie do vyšších rovín. Mizne nehybnosť spôsobovaná depresiou a nerozhodnosťou a zvyšuje sa naša úroveň energie.

Postavíme sa vzpriamene, ruky rozpažíme a začneme sa otáčať okolo svojej osi. Otáčame sa v smere hodinových ručičiek (muži i ženy rovnako).

Spočiatku sa otáčame len dovtedy, kým sa nám nezačne točiť hlava. Neskôr počet otočení zvyšujeme, ale netočíme sa viackrát než dvanásť- alebo dvadsaťjednakrát.

 

Druhé cvičenie: Zobúdzame brušný kotlík

Druhé cvičenie aktivuje zadnú časť malého energetického okruhu.

Ľahneme si na zem na chrbát. Ruky položíme rovno pozdĺž tela, dlaňami nadol, prsty sú jeden vedľa druhého (t.j. neroztiahnuté). Potom súčasne zdvihneme hlavu, až sa bradou oprieme o hruď, a zdvihneme nohy do zvislej polohy. Pokiaľ je to možné, máme nohy celkom rovné, kolená nepokrčené. (Pokiaľ to možné nie je, začíname s pokrčenými kolenami a keď si telo na tento cvik zvykne, nohy začneme narovnávať.) Nakoniec hlavu i nohy položíme späť na zem a uvoľníme všetky svaly.

Chrbát zostáva po celý čas položený napevno na zemi. Pri zdvíhaní hlavy a nôh sa nadychujeme, pri ich ukladaní vydychujeme.

Dôležitý je rytmus napínania a uvoľňovania svalov, ktorý “masíruje” zadnú energetickú dráhu.

 

Tretie cvičenie: Otvárame srdce svetu

Tretie cvičenie aktivuje prednú časť malého energetického okruhu a uzatvára celý malý energetický okruh. Cvičíme ho bezprostredne po druhom. Kľačíme na zemi, trup je vzpriamený, opierame sa o prsty na nohách. Je lepšie, keď kolená nemáme celkom pri sebe, inak môžeme stratiť rovnováhu. Ja mávam kolená obvykle na šírku ramien.

Ruky spustíme pozdĺž tela, dlaňami ich oprieme pevne pod zadkom. Pozeráme dopredu.

Skloníme hlavu na hruď a oprieme sa bradou čo najnižšie. Potom hlavu zakloníme dozadu a trochu sa prehneme v krížoch, pričom rukami sa podopierame. Pritom sa zhlboka nadýchneme.

Potom sa pomaly vrátime do pôvodnej pozície a bradu oprieme o hruď. Pritom vydýchneme.

Zakláňame sa len tak ďaleko, aby to nebolo bolestivé.

 

Štvrté cvičenie: Napĺňame “brušný kotlík”

Pri tomto cvičení pumpujeme energiu do “brušného kotlíka”, tan-tienu. To je naše skladisko energie, z ktorého čerpáme pri strese, chorobe. Keď je kotlík dobre naplnený, sme zdraví a máme dostatok energie.

Sadneme si na zem s nohami narovnanými, chodidlá sú vzdialené asi na šírku ramien. Chrbát máme vyrovnaný, ruky položíme popri tele dlaňami na zem. Pozeráme dopredu.

Potom bradu pritiahneme k hrudi, zhlboka sa nadýchneme a začneme zdvíhať trup zo zeme, až urobíme “most”, ktorý je rovnobežný so zemou. Ruky a lýtka sú kolmo na zem. Na okamih napneme všetky svaly, ale neprestaneme dýchať. Nakoniec sa vrátime do východiskovej pozície a všetky svaly uvoľníme a trochu si oddýchneme, než urobíme nový “most”.

Toto cvičenie je najťažšie. Nič sa nedeje, ak ho urobíme len párkrát – ale urobme ho, pokiaľ vládzeme.

 

Piate cvičenie: Nútime energiu obiehať

Posledné cvičenie nám prepojí prednú a zadnú energetickú dráhu tak, že núti energiu obiehať po oboch. Súčasne aktivuje dve malé čakry v chodidlách, ktoré odvádzajú ťažkú energiu z tela do zeme a ťahajú zo Zeme do tela mäkkú, expanzívnu jinovú energiu, ktorá nás napája na Univerzálnu Energiu a nabíja naše spodné čakry.

Položíme sa na brucho na zem. Vzoprieme sa na ruky, nohy máme od seba aspoň na šírku ramien a opierame sa o prsty na nohách. Nohy máme narovnané.

Trochu sa prehneme, až nám telo visí nadol. Pritom zakloníme hlavu. Vydýchneme.

Potom začneme zdvíhať telo do “striešky” a pritom sa zhlboka nadýchneme. Bradu pritom pritlačíme k hrudi. Nakoniec sa vrátime do pôvodnej polohy a pritom vydýchneme.

 

Tiež sa môžete pozrieť aj na video nahrávku cvičenia, kliknite na obrázok