PORADENSTVO, TERAPEUTICKÉ ÚKONY, RITUÁLNE PRÁCE, iné ...  

                    poskytované na diaľku, čakanie na termín do 30 dní     

 

Pracujem NA DIAĽKU, prostredníctvom mobilného hovoru. Volám ja.

Pondek -  Piatok od 10,00 - 15.30 hod. 

Ak vám tento čas nevyhovuje, zvoľte si možnosť: emailom. Prácu vykonám bez vašej prítomnosti na mobile a stručné informácie pošlem. 

Pri kartách je spojenie len mobilom,  pri terapii: mobilom alebo emailom. 

                                                                     

Prácu odo mňa si objednávate cez Objednávkový formulár, nájdete ho úplne dolu, je potrebné ho vypísať. Vyberte si  z možností a potom vypíšte objednávku  alebo  kliknite sem:  Objednávka. 

Stručne popíšte čo potrebujete riešiť (čo sa týka Vás). Ak tu máte nejakú otázku kontaktujte ma, kliknite tu

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1, Veštenie - na diaľku alebo voľný rozhovor

2, Energetická očista osoby alebo viac osôb (známe ako "Či ste sami sebou")

3, Energetická  očista osoby a očista priestoru / nehnuteľnosti     

4, Duchovná terapia Enes (liečba duše cez odblokoanie a energie) 

5, Energetický rituál pre osobu alebo rodinu   

 

6, Rituálne sviečky plnofarebné

7, Vibračné Bachové esencie  

8, Kurzy 

9, Magická rituálna práca 

 

STORNO POPLATKY

Zrušenie konzultácie v čase pred dohodnutým termínom:

- v čase viac ako 48 hodín                                –    bez storno poplatku

- v čase od 25 - 48 hodín                                   –    25% z ceny objednanej konzultácie

- v čase od 6 – 24 hodín                                    –    50% z ceny objednanej konzultácie

- v čase kratšom ako 6 hodín                           –    75% z ceny objednanej konzultácie

- pri nespojení sa v dohodnutom termíne       –   100% z ceny objednanej konzultácie 

 

Storno poplatok bude odpočítaný z vopred uhradenej sumy a zostatok sumy vrátený na účet. Ďakujem za porozumenie.                

 

Objednávkový formulár

Nepíšte do objednávky "celý životný príbeh." Stručne popíšte čo potrebujete riešiť. Objednávka je pre prácu s jednou osobou.