Čo sú čakry?

Čakra znamená v sanskriste disk alebo koleso. Čakry sú energetické víry v tele každého človeka.Môžeme si ich  predstaviť ako ventilátor, ktorý poháňajú rôzne druhy energií. Nimi prúdi energia dovnútra nášho tela i von z tela. V čakrách sa ukladá energia našich tráum, rôznych nepríjemných bolestivých udalostí, ktoré sme za život prežili. Z toho dôvodu môžeme mať niektoré čakry zablokované. Naša životná energia nemôže nimi dostatočne prúdiť a blokuje sa v tele, z čoho môžu vzniknúť rôzne bolesti alebo dokonca chronická nemoc. Preto je dobré čakry stimulovať a prečisťovať. Ak prúdi energia v čakrách správne, je dosiahnutá určitá frekvencia, ktorá človeka otvára psychickým schopnostiam a vyšším duchovným úrovniam.

 

Čakry sú regulátory životnej energie

Čakry v ľudskom tele regulujú tok životnej energie (čchi, ki). Takisto ukazujú, ako je každý z nás bezprostredne prepojený s Univerzom cez jeho frekvencie (alebo ich variácie).

Čakry vytvárajú pole, ktorému sa hovorí aura. Je to univerzálne pole, ktoré siaha niekoľko stôp od nášho tela a mení sa so zdravotným stavom, emocionálnym rozpoložením a v závislosti od rôznych faktorov v prostredí.

Na ľudské telo možno nazerať ako na súbor rôznych energetických vzorcov a súčasne ako na informačný systém. V každej sekunde predstavuje ľudské telo a hocijaký iný objekt ”udalosť” – nejaký vzorec energetických vzorcov s merateľnými frekvenciami. Tieto “udalostí” objektu, na ktorý sa pozeráme, ktorého sa dotýkame alebo ktorý inak vnímame, môžeme rôznym spôsobom postihnúť: vidieť, cítiť, vnímať. Vedci hovoria, že hmota je súčasne častica i vlna a že sa “zapína” a “vypína” z existencie (viac o tom je tu). To značí, že nič tu skutočne nie “je” sústavne. Týmto zapínaním/vypínaním, teda pulzovaním životnej energie sa premietame do Univerza. Každý z nás okolo seba vytvára túto auru, pole, ktoré predstavuje náš momentálny stav emócií, zdravia, úmyslu, skutočnú podstatu našej momentálnej existencie – a to v poli, ktoré nás prepája so všetkým naokolo a s celým Univerzom.

Predstavme si, že každá čakra je maličký, ale veľmi výkonný rádiový vysielač, ktorý sústavne vysiela správy o rôznych stavoch našej bytosti. Spoločne tieto správy vytvárajú celkový obraz o nás, teda súhrnnú správu.

Naše energetické telo existuje za hranicou hmotného; u ľudí sa rozprestiera 27 stôp do priestoru všetkými smermi a potom do iných dimenzií. Možno ho popísať ako hviezdicový tetrahedón, ktorému sa hovorí aj merkaba. Línie tohto tetrahedrónu sú pre hmotný svet neviditeľné a siahajú do nášho času a priestoru.

Všetko v Univerze je energia v podobe častice alebo vlny - rôzne formy energie. Myšlienky sú energia. Úmysel je energia. Stromy, kamene a tráva sú energia. Motlitba je energia. Všetci sme súčasťou tohto holografického Univerza, kde je všetko poprepájané, a preto čokoľvek urobíme, má to dopad na všetko ostatné… a to aj vtedy, keď nad našimi myšlienkami, pocitmi a konaním veľmi nerozmýšľame…

 

Realita – čakry sa viažu k žľazám

Naše telá sú miniatúrne slnečné sústavy, v ktorých funkciu srdca a tým aj centra celého systému zohráva naše srdce. Každá čakra sa viaže na jednu z významných žliaz s vnútornou sekréciou, ktoré sa odkonárujú od chrbtice, a súčasne sa vzťahuje na rôzne úrovne vedomia, na rôzne archetypy, vývojové štádiá života, farby, zvuky, funkcie ľudského tela a mnoho iných.

Sedem žliaz s vnútorným vylučovaním tvorí sedem duchovných centier. Sú to tieto žľazy:

  • hypofýza (pituitary gland) – s ňou sa spája korunná čakra
  • epifýza (pineal gland) – s ňou sa spája čelová čakra
  • štítna žľaza (thyroid gland) – s ňou sa spája hrdelná čakra
  • detská žľaza (thymus gland) – s ňou sa spája srdcová čakra
  • žľazy nadobličiek (adrenal glands) – s nimi sa spája pupočná čakra
  • lyden (lyden) – s ňou sa spája sakrálna čakra
  • pohlavné žľazy (sexual glands) – s nimi sa spája koreňová čakra

 

Správne dýchanie pre uvoľnenie

Začneme dýchaním v polohe sedu alebo ležíme so zatvorenými očami. Vdychnutie nosom je kľudné a tak pomalé, ako to je nosom možné. Dych zadržte na malý okamih, a opäť ihneď vydýchnuť, veľmi pomaly a na konci vydýchnutia opäť na krátku chvíľu zadržte dych. A znova sa nadýchnite. Nadychujte nosom, nadychujte sa do bruška, naplňte celý obsah svojich pľúc, nakoniec zadržte na chvíľočku dych a vydýchnite; a na konci opäť zadržte dych a celé unovu. Urobte to 7 krát. Nádych - zadržte dych- a výdych - a na konci výdychu opäť na chvíľu zadržte dych. Nádych - zadržať - výdych- zadržať...

 

Otvárame si čakry pomocou mudry, mantry, farby a sviečky

Na otváranie čakier vieme použiť kombináciu meditácie, mudry (pozície prstov), mantry (spievanie/vyslovovanie slabiky) predstavy príslušnej farby a ritualizovanej sviečky. Alebo si u mňa objednajte čistenie - odblok čakier.

Mudry, ktoré používame, majú schopnosť poslať viac energie danému miestu v tele, kde je čakra umiestnená.

Na znásobenie účinku sa používa zvuk. Používame špeciálny typ mantier; každá čakra má priradenú svoju vlastnú bídža mantru. Keď sa tento zvuk spieva, v tele vzniká rezonancia a tú cítiť aj v danej čakre. Čo sa týka výslovnosti, nezabúdajme, že zvuky sú zvučné a dlhé – teda “A” znie ako “aaaah” a “M” znie ako “mmmng”.

Keď robíme čakrovú meditáciu, robme ju aspoň počas 7-10 dychov. Nadýchneme sa, zaspievame, znova sa nadýchneme a zaspievame a tak dokola.