Vyššie Ja

Vyššie Ja predstavuje súbor duchovných bytostí s vyššou úrovňou vedomia, ktoré stoja vo vzťahu k človeku ako jeho vnútorný, duchovný sprievodca, poradca a učiteľ.

Každý človek má svoje Vyššie Ja. Počet bytostí vo Vyššom Ja nie je pevne stanovený. Snaží sa nám pomáhať. Tichým, vnútorným hlasom, cez intuíciu sa nás snaží viesť po správnej ceste v našej inkarnácii. Priamo však Vyššie Ja pomáha človeku, len keď je o to požiadané. Je to preto, aby sa človeku zachovala možnosť slobodnej voľby v akejkoľvek situácii.

Sú to duše, ktoré prešli mnohými fyzickými inkarnáciami. Tieto duše pracujú vo vyšších dimenziách, kde čas tak ako ho poznáme, neexistuje a preto môžu pracovať s energiami vytvorenými v našich minulých, paralelných aj budúcich životoch. V týchto dimenziách nie je ego, negatívny princíp, ktorý vlastní každý človek inkarnovaný.
 
Vyššie Ja má prístup k akašickým záznamom našej duše. Má tiež prístup k nehmotným telám a čakrám človeka, dokáže preskúmať ich stav a vzájomne zharmonizovať. Vyššie Ja na požiadanie vyhľadáva v akašických záznamoch informácie súvisiace s negatívnymi, blokujúcimi energiami, ktoré zvyčajne pochádzajú z traumatických zážitkov a následne umožňuje tieto energie vyčistiť a nahradiť pozitívnymi. Podobne môže čistiť aj negatívne energie rastlín a zvierat. Bytosti VJ pracujú bez ega a nevytvárajú negatívne energie, nie sú schopné človeku škodiť a vždy konajú v záujme najvyššieho dobra a v súlade s plánom jeho duše.