Vyššie Ja

 
Vyššie Ja predstavuje súbor duchovných bytostí s vyššou úrovňou vedomia, ktoré stoja vo vzťahu k človeku ako jeho vnútorný, duchovný sprievodca, poradca a učiteľ.

Každý človek má svoje Vyššie Ja. Počet bytostí vo Vyššom Ja nie je pevne stanovený. Snaží sa nám pomáhať. Tichým, vnútorným hlasom intuícia sa nás snaží viesť po správnej ceste v našej inkarnácii. Priamo však Vyššie Ja pomáha človeku, len keď je o to požiadané. Je to preto, aby sa človeku zachovala možnosť slobodnej voľby v akejkoľvek situácii.

 
Sú to duše, ktoré prešli mnohými fyzickými inkarnáciami. Tieto duše pracujú vo vyšších dimenziách, kde čas, tak ako ho poznáme, neexistuje a preto môžu pracovať s energiami vytvorenými v našich minulých, paralelných aj budúcich životoch. V týchto dimenziách nie je ego, negatívny princíp, ktorý vlastní každý človek inkarnovaný.
 
Vyššie Ja má prístup k akašickým záznamom našej duše. Má tiež prístup k nehmotným telám a čakrám človeka, dokáže preskúmať ich stav a vzájomne zharmonizovať. Vyššie Ja na požiadanie vyhľadáva v akašických záznamoch informácie súvisiace s negatívnymi, blokujúcimi energiami, ktoré zvyčajne pochádzajú z traumatických zážitkov a následne umožňuje tieto energie vyčistiť a nahradiť pozitívnymi. Podobne môže čistiť aj negatívne energie rastlín a zvierat. Vyššie Ja ako bytosti, ktoré pracujú bez ega a nevytvárajú negatívne energie, nie sú schopné človeku škodiť a vždy konajú v záujme najvyššieho dobra a v súlade s plánom jeho duše.