Démony čakier

 

Každá čakra má špecifického démona, ktorý ruší jej zdravie a podkopáva identitu čakry. Používam slovo démon na vyjadrenie protipôsobiacej sily, ktorá zdanlivo zabraňuje prirodzenej aktivite čakry. Zdanlivo preto, lebo “démoni” vznikajú, aby nás niečo naučili. Protipôsobenie, alebo protisila zvyčajne má za následok zosilnenie toho, proti čomu pôsobí.

Prítomnosť démona zdržiava čakru v jej “práci”, ale táto výzva nás tiež núti priviesť viac pozornosti k tej konkrétnej “práci”, takže následne ju dokážeme robiť lepšie. Nespozorovaní démoni nás zdržiavajú v ceste napred. Fixujú našu energiu na určitej čakrovej úrovni, skratujú naše aktivity a vyjadrenie, blokujú rozriešenie.

Keď reagujeme na démona a skúmame dôvod, prečo tam je, nachádzame hlbšie poznanie seba samých. Napríklad uvedomenie si nášho strachu nám umožňuje čeliť mu a pochopiť jeho pôvod, napokon sa stávame odvážnejšími. Uvedomenie si žiaľu umožňuje liečenie a vracia ľahkosť do srdca.

Démonom prvej čakry je strach. Strach vzniká, keď niečo ohrozuje naše prežitie. Bráni nám v cítení sa bezpečne, sústredene, pokojne. Vytvára prehnanú bdelosť, prehnanú ostražitosť, ktorá tlačí energiu do horných čakier.

Démonom druhej čakry je vina. Vina alebo pocit viny ničí prirodzený prúd emocionálnej a sexuálnej energie cez telo, zabraňuje nám oslovovať, znižujúc emocionálne a sexuálne väzby s inými.

Démonom tretej čakry je hanba. Hanba trhá sebaúctu, osobnú silu, spontánnu aktivitu a blaho. Hanba otáča vyžarujúcu energiu tretej čakry proti nám.

Žiaľ je démonom srdcovej čakry. Zármutok pôsobí proti ľahkosti a rozpínavosti srdcovej čakry, zanechávajúc pocity ťažkosti a uzatvorenosti. Žiaľ vychádza z poranení srdca.

Lži predstavujú démonickú antitézu ku pravdivej komunikácii v piatej čakre. Lži prekrúcajú náš vzťah k vonkajšiemu svetu skreslenými, skomolenými informáciami.

Ilúzia je démonom šiestej čakry. Fixuje našu pozornosť a zdržiava nás od presného vnímania.

Pripútanie je démonom siedmej čakry. Pripútanie je malé zameranie pozornosti, ktoré zahaľuje uvedomenie si jednoty s kozmickým vedomím.