6. čakra  ÁDŽNA

3 oko, schopnosť nacítenia sa, empatie.

Farba je indigovomodrá ako farba nočnej obohy. Základný princíp je poznanie bytia. Ovláda všetky zmysly a tiež mimozmyslové vnímanie. Harmonická funkcia sa pozná podľa bystrého rozumu a duševné schopnosti vo forme vizualizácie, jasnozrenia, astrálneho cestovania. Znamená otvorenú cestu do rovín čistého bytia.

Pri zablokovaní tejto čakry má jedinec pocit, že jedinou opravdivou skutočnosťou je vonkajší viditeľný svet. Duchovné diskusie sú považované za neužitočné a nezmyselné snílkovstvo.

6. čakra ovplyvňuje obličaj, oči, uši, dutiny, centrálny nervový systém a malý mozog. Žľaza ktorú ovplyvňuje je podvozok mozgový – hypofýza. Svojou činnosťou ovláda funkciu všetkých ostatných žliaz. Zaisťuje harmonickú súhru všetkých žliaz.

Šiestou čakrou sa dovršuje vedomé vnímanie bytia. Je to sídlo vyšších duchovných síl, intelektuálnych schopností rozlišovania, pamäti a vôle. Táto čakra pôsobí na stav našej mysli a sôvisí tiež s otázkami viery.

6. čakra je v našom živote sídlom uvedomovacích procesov. Môžeme tak vytvárať nové reality a staré rušiť. Obvykle však prebieha proces automaticky a väčšina myšlienok, ktoré určujú náš život je ovládaná našimi uafixovanými emočnými reakciami a je programovaná našimi i cudzími súdmi a predsudkami. A tak je často náš duch sluhou emóciami nabitými myšlienkami, ktoré nás môžu čiastočne ovládať. Vývojom a postupným otváraním našeho vedomia môžeme tento proces stále viacej ovládať.

Ako sa prejavuje zablokovaná čakra? Tým, že sa pokúšate všetko riadiť rozumom. Platia pre vás len také pravdy, ktoré sprostredkováva vaše racionálne myslenie. Vaše intelektuálne schopnosti sú možno naizaj výrazné a máte dar bystro analyzovať, avšak chýba vám celkový pohľad a schopnosť integrácie do kozmickej spolunáležitosti. Platí len to, čo je rozumom pochopiteľné a vedeckými metódami overiteľné a dokonalé. Vnútorné duchovné poznanie odmietate ako nevedecké a nerealistické.

Medzi prejavy disharmonickej čakry spadajú tiež pokusy ako pôsobiť na druhých ľudí za účelom demonštrácie vlastnej moci alebo uspokojenie vlastných myšlienok. V takom prípade býva ešte porušená čakra solar plexu a málo rozvinutá čakra srdca a tiež čakra temennej hlavy.

Nemoci spojené so šiestou čakrou – sú to bolesti hlavy, migréna, problémy s videním, krátkozrakosť, ďalekozrakosť, zelený zákal, škvrny v zornom poli oka, zápal horných dýchacích ciest, potiaže s dutinami, výtok z nosu, zápal vedľajších nosných dutín.

K uzatvoreniu čakry mohlo prísť napr. pri upálení v niektorom minulom živote, utrpenia kvôli viere; myšlienka ktorá mohla nasledovať je: ak toto – radšej nech nič necítim.

 

Otvárame si čakry pomocou mudier

Na otváranie čakier vieme použiť kombináciu meditácie, mudry (pozície prstov) a mantry (spievanie/vyslovovanie slabiky), mandaly (obrázok čakry) a ritualizovanej sviečky. Alebo si u mňa objednajte čistenie - odblok čakier.

Mudry, ktoré používame, majú schopnosť poslať viac energie danému miestu v tele, kde je čakra umiestnená.

Na znásobenie účinku sa používa zvuk. Používame špeciálny typ mantier; každá čakra má priradenú svoju vlastnú bídža mantru. Keď sa tento zvuk spieva, v tele vzniká rezonancia a tú cítiť aj v danej čakre. Čo sa týka výslovnosti, nezabúdajme, že zvuky sú zvučné a dlhé – teda “A” znie ako “aaaah” a “M” znie ako “mmmng”.

Keď robíme čakrovú meditáciu, robme ju aspoň počas 7-10 dychov. Nadýchneme sa, zaspievame, znova sa nadýchneme a zaspievame a tak dokola.

 

Otvárame Tretie oko

Ruky držíme v spodnej polovici hrudníka. Prostredníky sú narovnané a dotýkajú sa špičkami a ukazujú dopredu. Ostatné prsty sú zohnuté a dotýkajú sa vonkajšou strnou dvoch horných článkov. Palce sú nasmerované k nášmu telu a dotýkajú sa špičkami.

Sústredíme sa na oblasť Tretieho oka v strede čela, trochu nad obočím.

Spievame OM

 

                                                                         hudba pre 6. čakru: