Afirmácie pre čakry

Afirmácie sú opakované pozitívne vety, ktoré nás nútia za pomocou svojho obsahu meniť naše myslenie a zvyky. Vďaka nim môžeme zmeniť svoj pohľad na svet, svoje myšlienky či odbúrať staré návyky.

Ako vlastne tieto vety fungujú?

Náš mozog je veľmi prispôsobivý bez toho, aby sme to sami nejako pozorovali. Rýchlo sa učí a je veľmi pozorný a citlivý ku všetkým zmenám. Častým opakovaním niektoré situácie si na ňu zvykne a tým si na ňu zvykneme aj my a prispôsobíme sa jej. Sila týchto slov a viet vie robiť priam zázraky.

A ako Afirmácie používať?

Sadnite si niekam do kľudu. Pustite si nejakú upokojujúcu hudbu, môžete zapáliť vonnú sviečku alebo tyčinku. Vyberte si jednu Afirmáciu. Buď priamo na nejakú čakru, alebo podľa toho, ktorá vás osloví. Zavrite oči a chvíľku relaxujte. Potom si vybranú vetu začnite opakovať. Môžete aj nahlas – má to lepší účinok. Sústreďte sa na ňu. Pracujte s ňou a dávajte pozor čo sa s vami deje.

Môže k Vám prísť nejaká myšlienka s Afirmáciou súvisiaca, ktorá vám pomôže problém vyriešiť, môžete cítiť ako z vás padá nejaký ťaživý balvan, či snáď ako sa mení vaše myslenie. Venujte Afirmácii veľkú pozornosť a snažte sa ju prijať za svoju. Možno to bude zo začiatku dosť ťažké. Vaše vedomie sa bude brániť novým myšlienkam a postojom. U Afirmácii platí viac než inde, že opakovanie je matka múdrosti. Preto prosím opakujte a opakujte tak dlho kým vaša zvyky nezlomíte a vedomia nezmeníte. Opakujte potrebné vždy 5-10 minút pred spaním a sami po čase uvidíte výsledky.

 

Afirmácie pre 1. čakru
- Moje telo sa pre mňa stáva dôležitejším. Neustále mu dodávam výživu.
- Ujímam sa zodpovednosti za svoj život. Dokážem sa vyrovnať s akoukoľvek situáciou.
- Uvedomujem si hojnosť lásky, dôvery a starostlivosť, ktorá ma obklopuje.
- Moja vnútorná matka je tu vždy pre mňa, chráni ma, živí a utešuje.
- Zasluhujem si to najlepšie, čo mi môže život ponúknuť. Moje potreby sú vždy uspokojené.
- Som spojený/á s Matkou Zemou a poznám pocit bezpečia prameniace zo života, ktorý   je zakotvený v realite a prítomnom okamihu.

 Afirmácie pre 2. čakru
- Blížim sa k dobe, kedy budem úplne šťastný/á a naplnený/á. Život mi ponúka všetko, čo pre túto cestu potrebujem.
- Zaslúži si lásku a rozkoš.
- Mám právo vyjadriť svoje túžby pred sebou i pred druhými.
- Som dosť dobrý/á taký/á, aký/á som.
- Život sa odvíja tak, ako má.
- Som pripravený/á ctiť svoje telo a cítiť sa dobre vo vzťahu k svojej sexualite.

 Afirmácie pre 3. čakru
- Akceptujem to, kým som a cením si svoju osobnosť.
- Viem, že sa stávam tým najlepším človekom, akým môžem byť.
- Som odhodlaný/á správať sa k sebe s úctou a rešpektom.
- Moja osobná moc každý deň silnie.
- Som samostatný človek. Sám/a si rozhodujem, čo si myslieť a ako jednať.
- Zaslúži si všetku lásku, úctu, radosť a šťastie, ktorých sa mi dostáva. S otvorenosťou prijímam všetko dobré, čo život dáva.

Afirmácie pre 4. čakru
- Posielam lásku každému, koho poznám, všetky srdcia sú otvorené, aby prijali moju lásku
- Akceptujem, že bolesť je nutnou súčasťou môjho rastu a vývoja.
- Milujem sám (samu) seba takého (takú), aký/á som, aj potenciál vo svojom vnútri.
- Všetku bolesť minulosti odovzdávam do rúk lásky.
- Som vďačný/á za všetku lásku, ktorú môj život zahŕňa.
- Druhí ľudia si zaslúžia môj súcit.
- Láska, ktorú cítim k sebe i k druhým, je bezvýhradná.
- Láska mne oslobodí. Druhí milujú tak, ako najlepšie vedia. Ak ma niekto nemiluje “dosť”, je možné, že je schopný len obmedzeného vyjadrenia lásky a zaslúži môj súcit.

Afirmácie pre 5. čakru
- Začínam hovoriť za seba.
- To, čo chcem povedať, si zaslúži vyjadriť.
- Teší ma vyjadriť vlastné pocity a byť tvorivý/á.
- Počúvame potrebám a túžbam druhých ľudí a uznávam ich.
- Vždy hovorím zo srdca.
- Skôr, než svoje myšlienky a svoje slová vyrieknem, premýšľam o nich.
- Môj hlas sa stáva silnejším a presvedčivejším.

 Afirmácie pre 6. čakru
- Uvedomujem si potrebu ticha a pokoja pre svoj život.
- Odpovede na všetky moje otázky sa nachádzajú v mojom vnútri.
- Dôverujem svojmu vnútornému Ja, ktoré ma vedie a chráni.
- Dôverujem svojim pocitom.
- Nemám čo dokazovať. Som seba zjavením božského plánu.
- Som naplnený/á múdrosťou.
- Verím, že moja predstavivosť pre mňa vytvorí svet šťastia a bezpečia.
- Predstavivosť je životodarná krv mojej tvorivosti.
- Chcem prijímať seba aj druhých práve takých, akí sme.
- Chybovanie mi umožňuje poučiť sa, rásť a vyvíjať sa.

 Afirmácie pre 7. čakru
- Zosúlaďujem sa a dosahujem jednotu so svojou Vyššou mocou.
- Začínam s láskou a vďačnosťou prijímať seba samého takého, aký/á som.
- Nemienim sa už intelektuálnej ani v tvorivej oblasti obmedziť. Spájam svojho ducha s prameňom všetkého poznaní.
- Som jedinečná, žiarivá a milujúca bytosť.
- Túžim svoj život založiť na láske a spokojnosti.
- Chcem zmeniť svoj život a oslobodiť sa.
- Zbavujem sa všetkých obmedzujúcich myšlienok a dvíham sa k vyšším úrovniam vedomia.
- Som, kým som, a radujem sa z toho.