4. čakra  ANAHÁTA

zelená farba a rúžová, nachádza sa uprostred hrudi, jej chrbtové umiestnenie je pod 5 hrudným stavcom. So 4 čakrou je spojený vzdušný živel a zo zmyslov ktorý 4 čakru ovplyvňuje je to dotyk a cit. Princíp 4 čakry je láska, cit , odovzdanosť.

Ovplyvňuje srdce, pľúca, ramená, ruky. K 4 čakre sa priraďujú tieto irgány a časti tela: srdce, obehová systém, hrudník, horná časť chrbta, dutina hrudná, dolná časť pľúc, rebrá, prsia, krv a krvný obeh, koža, ramená a paže.

Blokáciu 4 čakrymôžete na fyzickej úrovni pocítiť najviacej v oblasti hrudníka. Býva to vo forme srdečného zlyhania, infarktu myokardu, astmatu, alergie, rakoviny pľúc, zápalu priedušiek, bolesti hornej časti chrbátu, rakoviny prsníkov. 4 čakra sôvisí s chorobami imunitného systéme. 4 čakru zatvárajú strachy z prežitého zranenia.

Vyvíja a formuje sa od 22 – 27 roku života. S tématami 4 čakry sa v živote stretneme intenzívne ešte raz a to od 71 – 77 roku života.

Blokácia 4 čakry sa na psychickej úrovni prejavuje nenávistnými pocitmi, závisťou, zlobou, hnevom, bezcitnosťou, smútkom, uzatvorenosťou a zúfalstvom.

Aby bola 4 čakra dobre otvorená a v harmónii, je treba sa naučiť milovať sami seba. Pestovať emočnú vyzratosť ktorá umožňuje konať vedome a súcitne. Mali by sme sa naučiť súcitiť s druhými a byť citlivý k ich bolesti. Súcit je schonosť ctiť utrpenie druhého človeka a pritom mu vrátiť silu a chuť do života. Dôležité a nutné pre vyliečenie je tiež odpustenie. To nás oslobodzuje od potreby osobnej pomsty a vnímame seba ako obete.

 

Otvárame si čakry pomocou mudier

Na otváranie čakier vieme použiť kombináciu meditácie, mudry (pozície prstov) a mantry (spievanie/vyslovovanie slabiky), mandaly (obrázok čakry) a ritualizovanej sviečky. Alebo si u mňa objednajte čistenie - odblok čakier.

Mudry, ktoré používame, majú schopnosť poslať viac energie danému miestu v tele, kde je čakra umiestnená.

Na znásobenie účinku sa používa zvuk. Používame špeciálny typ mantier; každá čakra má priradenú svoju vlastnú bídža mantru. Keď sa tento zvuk spieva, v tele vzniká rezonancia a tú cítiť aj v danej čakre. Čo sa týka výslovnosti, nezabúdajme, že zvuky sú zvučné a dlhé – teda “A” znie ako “aaaah” a “M” znie ako “mmmng”.

Keď robíme čakrovú meditáciu, robme ju aspoň počas 7-10 dychov. Nadýchneme sa, zaspievame, znova sa nadýchneme a zaspievame a tak dokola.

 

Otvárame srdcovú čakru

Sedíme v tureckom sede alebo v lotosovom posede. Spojíme končeky ukazováka a palca. Ľavú ruku položíme na ľavé koleno, pravú držíme pred telom vo výške spodného konca hrudnej kosti (trochu nad solárnym plexom).

Sústredíme sa na oblasť srdcovej čakry v blízkosti chrbtice vo výške srdca.

Spievame JAM

 

                                                            hudba pre 4. čakru: