5. čakra  VIŠUDHI

krčná čakra, komunikačné centrum, sila hlasu.

Je medzi krčnou jamkou a ohryzkom. Je farby svetlo modrej. Táto farba dáva kľud a otvára duchovnú inšpiráciu. Zrkadlenie modrého neba na vodnej hladine pôsobí oslobodzujúcim dojmom pre túto čakru. Element ktorý s 5 čakrou súvisí je éter – vzduch. Zmyslová funkcia je sluch.Základný princíp 5 čakry je rezonancia s bytím.

Časti tela ktoré táto čakra ovláda je oblasť krku, šije, tylu, spodná partia čeľusti, uši, ústroje hlasu, hrtana, horná časť pľúc, paže, priedušky. Ovláda štítnu žľazu, štítna žľaza hraje významnú rolu pri raste kostry a vnútorných orgánov. Stará sa o vyváženosť medzi telesným a duchovným  rastom a reguluje látkovú výmenu. A s tým spôsobuje rýchlosť, s akou telo premieňa výživu na energiu a ako túto energiu spotrebovávame. Regiuluje výmenu jódu a hospodárenie s vápnikom v krvi a tkanivách.

5 čakra súvisí so sebavyjadrením. A s tým že viem akú mám úlohu. Ľudia väčšinou hľadajú hlbší význam svojho života apo 30 tke alebo po 40 tke. Slabý hlas napr. znamená že osoba nie je realizovaná. Táto čakra slúži ako most medzi našim myslením a cítením. Medzi našimi impulzmi a reakciami na ne. Prepojuje obsahy všetkých čakier s našim svetom. Cez krčnú čakru vyjadrujeme všetko .- smiech, plač, pocity radosti, strachu, hnevu, lásky, prianie, myslenie, myšlienky, názory a vnímanie nášho sveta. Komunikácia našeho vnútorného života z vonkajškom je prostredníctvom hovoreného slova, gesty, mimikou, umeleckými prejavmi.

Úplne otvorenou krčnou čakrou vyjadrujete otvorene a bez obáv svoje pocity, myšlienky, vnútorné poznatky. Ste schopní ukázať svoju silu a slabosť. Vaša vnútorná úprimnosť voči sebe samému i ostatným sa prejavuje v priamosti vášho konania. Máte schopnosť vyjadriť tvorivo sami seba, s celou svojou osobnosťou. Avšak tiež viete mlčať –ak je to potrebné. Máte tiež dar počúvať druhých. Počúvať srdcom. Váš hlas je plný a príjemný. Nenechávate sa príliš ovplyvňovať inými ľuďmi. Naopak, zachovávate si svoju nezávislosť a slobodu.

Pri nedostatočnej funkcii 5 čakry upadáte do ťažkostí ako sa prejaviť, vyjadriť, predstaviť sami seba, držíte sa naspäť, ste skôr plachí, tichí, uzatvorení, alebo hovoríte iba o nedôležitých veciach. Keď sa musíte prejaviť, máte akoby knedľu v krku a váš hlas je stiesnený. Často je koktanie. Ste voči ostatným ľudom neistí a obávate sa ich súdov. Pretosa orientujete na ich mienenie a často neviete čo chcete. Nemáte prístup k vašej duši, k jej posolstvu a ani dôveru vo svoje intuitívne sily.

 

Otvárame si čakry pomocou mudier

Na otváranie čakier vieme použiť kombináciu meditácie, mudry (pozície prstov) a mantry (spievanie/vyslovovanie slabiky), mandaly (obrázok čakry) a ritualizovanej sviečky. Alebo si u mňa objednajte čistenie - odblok čakier.

Mudry, ktoré používame, majú schopnosť poslať viac energie danému miestu v tele, kde je čakra umiestnená.

Na znásobenie účinku sa používa zvuk. Používame špeciálny typ mantier; každá čakra má priradenú svoju vlastnú bídža mantru. Keď sa tento zvuk spieva, v tele vzniká rezonancia a tú cítiť aj v danej čakre. Čo sa týka výslovnosti, nezabúdajme, že zvuky sú zvučné a dlhé – teda “A” znie ako “aaaah” a “M” znie ako “mmmng”.

Keď robíme čakrovú meditáciu, robme ju aspoň počas 7-10 dychov. Nadýchneme sa, zaspievame, znova sa nadýchneme a zaspievame a tak dokola.Otvárame hrdelnú čakru

Prepletieme si prsty dovnútra do dlaní, ale palce necháme voľné a necháme ich dotýkať sa špičkami, pričom ich zľahka zdvihneme nahor.

Sústredíme sa na oblasť hrdelnej čakry v miestach, kde sa hrdlo oddeľuje od trupu.

Spievame HAM

 

                             hudba pre 5. čakru: